Custom Bg

 

KODEKS ETYKI FIRMY RBS Kosmetik

§1

Firma RBS Kosmetik dba o dostarczanie uczestnikom szkoleń , usług na najwyższym poziomie

merytorycznym i dokłada wszelkich starań , by spełnić ich oczekiwania i potrzeby.

§2

Firma RBS Kosmetik umożliwia identyfikacje profilu firmy, udostępniając publicznie informacje na

temat prowadzonej działalnośćci, obszarów specjalizacji, referencji własnych oraz danych

osób realizujących usługę .

§3

Firma RBS Kosmetik zapewnia doświadczoną i kompetentną kadrę oraz podaje do publicznej

wiadomoś ci informacje o jej kwalifikacjach.

§4

Firma RBS Kosmetik przedstawia oferty Klientom, które określają cele, zakres oraz cenę świadczonych usług.

§5

Szkolenia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem, w atmosferze wzajemnego

poszanowania, a pracownicy firmy dbają o komfort każdej osoby uczestniczącej w usłudze.

§6

Firma RBS Kosmetik gwarantuje ochronę danych osobowych uzyskanych od klienta

przestrzegają Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych.

§7

Firma RBS Kosmetik stosuje ewaluację własnych działań i po każ dym szkoleniu analizuje uwagi

i spostrzeżenia uczestników szkoleń , które są brane pod uwagę na etapie tworzenia bieżącej

oferty szkoleniowej oraz doboru kadry dydaktycznej.

§8

Firma RBS Kosmetik opracowała model reagowania na nieprzewidziane sytuacje, który

stosowany jest przez upoważnioną osobę odpowiedzialna za szkolenie.

§9

Firma RBS Kosmetik przestrzega praw autorskich i wykorzystuje w swej działalnośćci tylko takie

materiały autorskie, do których nabyła prawo.

§10

Firma RBS Kosmetik respektuje zasady uczciwej konkurencji w pełnym obszarze swoich działań ,

w szczególności w zakresie reklamy, informacji o świadczonych usługach oraz ich cen

§11 Klauzula poufności:

Ochrona Państwa dokumentów i informacji ma dla nas ogromne znaczenie, a nasze przepisy bezpieczeństwa są kluczem do sposobu, w jaki pracujemy.

  • Tylko odpowiednie osoby mają dostęp do Państwa dokumentów i informacji.
  • Wszyscy pracownicy podlegają kontroli i znają obowiązujące przepisy RODO
  • Wszystkie dane są udostępniane i przechowywane zgodnie ze standardami ochrony danych.
  • Nasze standardy dotyczące zachowania poufności są stale weryfikowane i aktualizowane przez nasz zespół

  • Wszelkie dane poufne uzyskane podczas szkolenia pozostają tajemnicą